Το γραφείο μας πλήρως εξειδικευμένο στην τήρηση βιβλίων επαγγελματιών ταξί μπορεί να σας διευθετήσει οποιαδήποτε περίπτωση αντιμετωπίζετε.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Μίσθωση αδείας ΕΔΧ Ταξί με ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου ή μερίδιο αυτής σε τρίτο.
  • Οδηγίες για την καταχώρηση των Φ.Η.Μ-ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων εκμεταλλευτών ΕΔΧ ΤΑΞΙ στην εφαρμογή ΤΑΧΙΣ-ΚΒΣ.
  • Παραχώρηση χρήσης ταξιμέτρου
  • Μεταβίβαση ταξιμέτρου με δήλωση αγοραστή
  • Άρση αδράνειας
  • Μεταβίβαση Ταξί από πατέρα σε ανήλικο τέκνο
  • Φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης άδειας ταξί
  • Τρόπος τήρησης βιβλίων
  • Τρόπος έκδοσης στοιχείων