Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Γ΄ Κύκλος Προγράμματος Επιδότησης Εργασίας 5.000 Ανέργων 30 Ετών και άνω, με Έμφαση στις Γυναίκες, σε 6 Περιφέρειες.

2022-07-14T10:22:10+00:0011 Απριλίου, 2022|Categories: Προηγούμενα Προγράμματα|Tags: , , |

Επιχoρήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες. Δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, στις ΜΕΤ συμπεριλαμβάνονται η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ποιους απευθύνεται Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις 6 Περιφέρειες σε Μετάβαση της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι [...]