Το Δεκέμβριο του 2018 προκηρύχθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ, που αφορά στην επιδότηση επιχειρήσεων εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης.

Βάσει ΚΑΔ (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) τα Πρατήρια Καυσίμων εντάσσονται στις εμπορικές επιχειρήσεις,

ωστόσο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τα απέκλειε έως σήμερα, θεωρώντας τα ως επιχειρήσεις που εντάσσονταν  αποκλειστικά σε οργανωμένα δίκτυα διανομής προϊόντων και διατηρούσαν συμβάσεις αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και διανομή των αγαθών τους (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Με έγγραφες διευκρινίσεις που δόθηκαν 18 Απριλίου 2019 από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι επαγγελματίες πρατηριούχοι αποκτούν το δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να επιδοτηθούν κατά 50% για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να επιδοτηθούν οι εξής επιχειρήσεις:

  •  μεταπωλητές/ιδιοκτήτες πρατηρίου καυσίμων όπου ο μεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο ασκεί την εκμετάλλευση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο, συνδεόμενος ταυτόχρονα με την εταιρεία καυσίμων μέσω συμφωνιών αποκλειστικής αγοράς, που δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεων των τιμών.
  • μεταπωλητές /μισθωτές πρατηρίου καυσίμου, όπου ο μισθωτής μισθώνει το πρατήριο υγρών καυσίμων, του οποίου τον επιχειρηματικό κίνδυνο αναλαμβάνει ο ίδιος ενώ ταυτόχρονα συνδέεται, ως μισθωτής με την εταιρεία καυσίμων μέσω αποκλειστικής προμήθειας που δεν περιέχει ρήτρα διαχειρίσεως των τιμών

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εταιριών καυσίμων που έχουν την κυριότητα των πρατηρίων και ασκούν την εκμετάλλευση του πρατηρίου ή συνδέονται με το πρατήριο υγρών καυσίμων με ρήτρα διαχειρίσεως τιμών.

Στη Δράση «Εργαλειοθήκη» θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έως 9 Μαΐου 2019 και η επιχορήγηση είναι 50%. Είμαστε στη διάθεσή σας για την υποβολή της αίτησή σας.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζερβαλάκη Φούλη- Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών & Επιδοτούμενων προγραμμάτων