Την Τετάρτη 10 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, οι οποίοι θέλουν να κάνουν έναρξη ή επανέναρξη επιχείρησης

Συνοπτικά αναφέρουμε κάποια στοιχεία του προγράμματος

Απευθύνεται σε:

  • Ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΟΑΕΔ ή ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο έως 4η/7/19 και έκαναν έναρξη μετά την 4η/7/19
  • Ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΟΑΕΔ που έχουν κάνει παλαιότερα έναρξη και έκλεισαν την επιχείρησή τους έως 31/12/2011

Οι 10.000 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

2.000 αφορούν  σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και

8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης :

  •        Να είναι Έλληνες πολίτες ή από Ε.Ε. ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών με άδεια παραμονής για τουλάχιστον 20 μήνες από σήμερα.
  • Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
  • Η επιχείρηση που θα ιδρύσουν αν έχει νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμό εργαζομένων και να αποτελείται από 3 μέλη το πολύ, με 33% ποσοστό συμμετοχής. Τα μέλη θα πρέπει όλα να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ή το άτομο που εντάσσεται στο πρόγραμμα να έχει το 51% τουλάχιστον της εταιρείας. Τα ποσοστά δε μεταβάλλονται ως την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Επιχορήγηση:

  • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
  • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
  • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3  του εταιρικού κεφαλαίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Η 1η δόση κατά την ένταξη και έναρξη της επιχείρησης και οι άλλες 2 κατόπιν επιτόπιου ελέγχου.

Δεσμεύσεις:

  • Οι άνεργοι που δεν έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης έως 4/7/19 μπορούν να κάνουν έναρξη έως και 2 μήνες μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
  • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Είδος δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν έναρξη σε οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που απαιτούν κενή θέση, η εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού Δ.Χ., οι εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις franchise, αγροτικές επιχειρήσεις, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Προσοχή: στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας δε θα πρέπει να λειτουργούσε επιχείρηση με την ίδια δραστηριότητα (τουλάχιστον για διάστημα εντός ενός εξαμήνου πριν την έναρξη επιχείρησης στο παρόν πρόγραμμα).

 

Για επιπλέον πληροφορίες καθώς και την υποβολή της αίτησής σας απευθυνθείτε στα γραφεία μας στο Ηράκλειο και στον Άγ. Νικόλαο. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζερβαλάκη Φούλη, Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών & Επιδοτούμενων προγραμμάτων