Με 100 εκατ.€ ξεκινάει η νέα Δράση με την οποία θα επιδοτηθούν περίπου τα 15.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 12.500 δίκυκλα.

 Η νέα δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα δοθεί στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, ενώ στις 24 Αυγούστου 2020 του ίδιου μήνα θα ενεργοποιηθούν τα αιτήματα συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορεί κανείς να προμηθευτεί

 • ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
 • δίκυκλα, τρίκυκλα,
 • επαγγελματικά van και
 • ποδήλατα.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων δεν υπάρχουν κριτήρια παρά μόνο η χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του 2021, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των πόρων.

Από 7 Αυγούστου 2020 ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προχωρήσει στο να παραγγείλει ένα από τα επιλέξιμα οχήματα, να καταβάλει προκαταβολή, να αγοράσει επίσης όχημα ή και να συνάψει σύμβαση μίσθωσης.ετυ

Σε ποιους απευθύνεται η δράση

1η κατηγορία: Φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικό όχημα Ι.Χ. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου, καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το οικολογικό bonus που προβλέπεται για αυτή την κατηγορία είναι:

    1. Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 30.000 €, η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας και με μέγιστο τα 6.000 €.
    2. Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€, η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 6.000 €.
    3. Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου, το οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800 €.
    4. Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, τέλος, δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 € (θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές).
    5. Για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή (με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές), για εγκατάσταση σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους, ΜΟΝΟ από φυσικά πρόσωπα, επιδότηση 500 €

 

 

 

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 € για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 € για την αγορά δικύκλου, τρικύκλου και ποδηλάτου.

Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα πριν την 1η.1.2013, ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000 €, ενώ αυτή του δικύκλου με 400 €.

2η κατηγορία : Ιδιοκτήτες Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης-Ταξί οχημάτων.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό bonus:

 1. Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, σε ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 €.
 2. Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50 γρ./χλμ.) με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000 € και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500 €.
 3. Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί, με ημερομηνία ταξινόμησης την 1η.1.2013 και πίσω και η οποία επιβραβεύεται με 2.500 €. Έτσι το μέγιστο ποσό οικολογικού bonus διαμορφώνεται στις 10.500 € ή στις 8.000 € για υβριδικό όχημα.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 €.

3η κατηγορία : Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής (ατομική, Α.Ε., ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση).

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως τριών οχημάτων ή έως 6 εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000 €, με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολογικού bonus τις 5.500 €.
 2. Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€.
 3. Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000 €) και μέγιστο ποσό τις 5.500€.
 4. Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων έως 50 γρ./χλμ.) μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000 €) και μέγιστο ποσό τις 4.000 €.

Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρεις κατηγορίες ή και από μία από αυτές.

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης αυτοκινήτου με ποσό 1.000€ και δικύκλου με ποσό 400 €

 • Σημειώνεται ότι για κάθε μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ωφελουμένων δίνεται η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης ανά ΑΦΜ, ενώ η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη.Διαδικασία υποβολής αιτημάτωνΗ διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δύο στάδια,

  1ο στάδιο: υποβολή του αιτήματος συμμετοχής. Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ωφελούμενου.
  2ο στάδιο: καταβολή του οικολογικού bonus. Η αποδοχή της παραπάνω αίτησης συμμετοχής θα γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών. Ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα και στη συνέχεια εφόσον αγοράσει ή μισθώσει το όχημα για το οποίο επιδοτείται έχει την δυνατότητα υποβολής του αιτήματος καταβολής του οικολογικού bonus.

  Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποφασίσει να αγοράσει ή μισθώσει διαφορετικό όχημα (της ίδιας όμως κατηγορίας) από αυτό που αρχικά είχε δηλώσει (ίδιες προδιαγραφές αλλά διαφορετικής μάρκας), δίνεται η δυνατότητα μιας τροποποίησης.

  Για το αίτημα συμμετοχής πρέπει να υπάρχει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος (αυτοκίνητο, δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο) η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς τη επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
  Δεν γίνονται δεκτά και δεν είναι επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€.

  Τέλος, σε περίπτωση μίσθωσης (Leasing), θα είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος στην λήξη της μισθωτικής περιόδου, ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.

  Για πληροφορίες και αιτήσεις, απευθυνθείτε στα γραφεία μας σε Ηράκλειο (2810282135) και Άγιο Νικόλαο (2841027001). Υπεύθυνη προγράμματος: Ζερβαλάκη Φούλη