Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με δελτίο τύπου προχώρησε στη προδημοσίευση του Υπομέτρο 6.1 “Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Ενημερωθείτε από το γραφείο μας για το νέο πρόγραμμα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα.

Δικαιούχοι – Γενικές Προϋποθέσεις

1. Ηλικία 18-40 ετών

2. Να μην ασκούν μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες)

3. Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.

4. Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.

5. Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

6. Τα αγροτεμάχια να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

Ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & ποσοστό επιδότησης

Από 17.000€ έως 22.000€ με ποσοστό 100% επιδότηση