Η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Πόθεν Έσχες είναι η Πέμπτη 31η Οκτωβρίου 2019. Οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους το έτος 2018.

Όσοι υπόχρεοι έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους έως 31 Οκτωβρίου μπορούν να κάνουν τυχόν τροποποιήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου. Η αρχική οριστικοποίηση της δήλωσης μετά την 1η Νοεμβρίου γίνεται μόνο με την προσκόμιση παραβόλου ύψους 100€, ενώ η μη υποβολή της έως 31 Δεκεμβρίου επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης Πόθεν Έσχες έως 31 Οκτωβρίου 2019.