Λογιστικό Γραφείο Φοροεπίλυσις

Πιστοποιήσεις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στα πλαίσιο του επαγγελματισμού που μας χαρακτηρίζει και της αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, από την 26η Μαρτίου 2020 η «Φοροεπίλυσις Λογιστική Συμβουλευτική εταιρεία» έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Το πρότυπο ποιότητας εφαρμόζετε σε όλο το πλήθος των λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας (Κωδικός Αριθμός Πιστοποιητικού 2616/Δ-26/03/2020.

Παράλληλα από την 17η Οκτωβρίου 2018 το γραφείο μας έσπευσε να εφαρμόσει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός της εταιρείας μας ήταν η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.