Στις 18/9/19 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, καθώς εξαντλήθηκαν οι πόροι που προβλέπονταν.

Υποβλήθηκαν συνολικά 11.880 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν περίπου 148,5 εκατ. ευρώ.

Για να βελτιωθεί ,η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, αποφασίστηκε να κατατμηθούν σε μικρότερα υποσύνολα οι επόμενες 2 ομάδες περιφερειών. Συγκεκριμένα για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, η νέα ημερομηνία υποβολής είναι Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να καλέσουν άμεσα στα γραφεία μας. Υπεύθυνη προγράμματος: Ζερβαλάκη Φούλη