Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού από 01/02/2019 έφερε νέα δεδομένα σε μισθούς και επιδόματα.

Η αύξηση αυτή διαμορφώνει τα εξής δεδομένα στους μισθούς:

 • Ο κατώτατος μισθός όπως αυξήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου στα 650,00 ευρώ τον μήνα μεικτά, από τα 586,08 ευρώ (αύξηση 11%).
 • Το κατώτατο ημερομίσθιο όπως αυξήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά, από τα 26,18 ευρώ (αύξηση 11%).
 • Ο υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε. Ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 650,00 ευρώ/μήνα μεικτά, από τα 510,95 ευρώ(αύξηση 27%).
 • Το υποκατώτατο ημερομίσθιο καταργήθηκε. Το κατώτατο ημερομίσθιο και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά, από τα 22,83 ευρώ (αύξηση 27%).

Επίσης, με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα παρασύρει ανοδικά  24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Παρακάτω η σειρά των επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση αυτόν:

 1. τακτικής επιδότησης ανεργίας,
 2. επίσχεσης εργασίας,
 3. μακροχρόνια ανέργων,
 4. ειδικό εποχικό,
 5. ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
 6. ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
 7. ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
 8. αφερεγγυότητας του εργοδότη,
 9. διαθεσιμότητας,
 10. παροχή προστασίας της μητρότητας,
 11. μαθητείας,
 12. ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,
 13. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
 14. ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,
 15. ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,
 16. επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,
 17. επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων,
 18. επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,
 19. επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,
 20. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
 21. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ,
 22. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ,
 23. άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι,
 24. προγράμματα απασχόλησης.

Τα κυριότερά επιδόματα πιο  αναλυτικά: 

 • Το επίδομα ανεργίας από τα 360,00 ευρώ θα αυξηθεί στα 400,00 ευρώ
 • Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων  από 200,00 ευρώ στα 222,00 ευρώ
 • Το επίδομα γάμου από 58,60 ευρώ στα 65,00 ευρώ.
 • Η ειδική παροχή μητρότητας η οποία ισούται με τον κατώτατο- από 586,00 ευρώ θα αυξηθεί στα 650,00 ευρώ
 • Για ασκούμενους σπουδαστών ΤΕΙ από 456,00 ευρώ  θα αυξηθεί στα 580,75 ευρώ μηνιαίως (το 80% του βασικού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη)
 • Για μαθητεία ΟΑΕΔ  από 17,12 ευρώ (75% του βασικού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη) σε 21,78 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2810282135, Τμήμα Μισθοδοσίας

Υπεύθυνες: Κωλέτη Έφη, Καλοχριστιανάκη Μαίρη