Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Οι οικονομοτεχνικές μελέτες είναι απαραίτητες για την αναγνώριση της παρούσας κατάστασης μιας επιχείρησης, την πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων της και την λήψη στρατηγικών αποφάσεων προκειμένου να επιβιώσει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται επίσης για την πληροφόρηση τυχόν χρηματοδοτών της επιχείρησης (τραπεζικών ιδρυμάτων ή και ιδιωτών επενδυτών) ως προς την κατάσταση της επιχείρησης και τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της αλλά και για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους αναπτυξιακούς νόμους.

Ως γραφείο οικονομοτεχνικών και αναπτυξιακών μελετών αντιμετωπίζουμε συνολικά την επιχειρηματική ανάπτυξη σαν το κλειδί της επιτυχίας στο αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας ανοιχτής οικονομίας χωρίς σύνορα. Η παροχή υπηρεσιών μας επεκτείνεται και εκτός των πλαισίων των επιδοτήσεων, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και τον υγιή επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Σας υποστηρίζουμε στην εκπόνηση, υποστήριξη εφαρμογή ή και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Παράλληλα, διεξάγουμε πλάνα αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργειών/ τμημάτων Marketing ή πωλήσεων (Marketing Plan) κ.α. Οι μελέτες εκπονούνται προσαρμοσμένες ειδικά στις απαιτήσεις και τα θέματα κάθε επιχείρησης. Επίσης υποστηρίζονται μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες αποτίμησης οφέλους –κόστους, οικονομοτεχνικές μελέτες, και μελέτες βιωσιμότητας, logistics, αναδιοργάνωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια τυχόν απορία ή προβληματισμό σε οικονομοτεχνικά θέματα μπορεί να έχετε και εγγυόμαστε ότι θα βρείτε τις συμβουλές μας παραπάνω από ικανοποιητικές. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατό.