Διαβάστε τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε στην ζωή μας η ψήφιση του ν.4446/2016 για τις επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα στο έγγραφο