Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση της υπουργείου εργασίας (αριθμ. 29164/755 – ΦΕΚ 2686/2-7-2019) περί κατηγοριοποίησης παραβάσεων και καθορισμού ύψους των προστίμων, που θα επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ, για παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Στη νέα απόφαση έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες παραβάσεων διατάξεων που έχουν θεσπιστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Σας παρουσιάζουμε τα σημεία ελέγχου του σώματος Επιθεώρησης εργασίας και τα νέα πρόστιμά για κάθε παράβαση, σύμφωνα με την απόφαση αυτή.

 Πρόστιμα θα βεβαιωθούν σε περίπτωση που:

  • Δεν υπάρχει πίνακας προσωπικού αναρτημένος ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου/υπεργολάβου
  • Δεν  έχει καταχωρηθεί υπερεργασία ή υπερωρία στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ.
  • Δεν έχει καταβληθεί μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου σε όσους εργαζόμενους  χρησιμοποιούν μηχανή η μοτοποδήλατο που είναι στην κατοχή τους καθώς  και στις περιπτώσεις δεν καταβάλλονται οι αποδοχές μισθοδοσίας  μέσω τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.
  • Δεν  είναι  διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών (αποδείξεις μισθοδοσίας).
  • Δεν  έχουν καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την διανομή προϊόντων και αντικειμένων(Delivery)- Δεν έχει ανοίξει ακόμα η εφαρμογή.
  • Δεν αναγράφεται αιτιολογία για κάθε καταβολή αποδοχών ή αποζημίωσή απόλυσης στις πληρωμές μέσω τραπέζης. Για παράδειγμα μια προτεινόμενη αιτιολογία είναι : Μισθοδοσία Ιουλίου 2019, Επίδομα αδείας 2019 κτλ.

Επίσης προστέθηκε το κριτήριο της παράβασης εκτός ωραρίου εργασίας σε απασχολούμενους με μερική απασχόληση ή με εκ περιτροπής εργασία, η οποία (εφόσον διαπιστωθεί) υπερδιπλασιάζει το επιβαλλόμενο πρόστιμο.

Μέχρι τώρα  τα  πρόστιμα για Υπέρβαση Ορίων Εργασίας κυμαινόταν ως εξής :

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ

1ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ

2ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ

3ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

1-10

1.500€

750€

750€

11-50

3.000€

1.500€

1.500€

51-150

6.000€

3.000€

3.000€

151-250

7.500€

3.750€

3.750€

>250

15.000€

7.500€

7.500€

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με  το γραφείο μας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Κωλέτη Έφη, Καλοχριστιανάκη Μαίρη – Τμήμα Μισθοδοσίας