Ενημέρωση2021-03-22T13:40:52+00:00

Ενημέρωση

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα όσον αφορά προγράμματα, θέματα κοινωνικής πολιτικής και επιδομάτων, φορολογικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά θέματα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

13 Σεπτεμβρίου, 2022|Categories: Uncategorized|

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσω της δημιουργίας 3.000 νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων από άνεργους 18-29 ετών. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΆ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:       Είναι έως 29 ετών. -Εχουν συμφωνήσει σε Άτομικό Σχέδιο Δράσης. -Είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη [...]

Αγροτικό Πετρέλαιο – Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

25 Αυγούστου, 2022|Categories: Uncategorized|

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, καθώς  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1115/2022 σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό [...]

Πρόγραμμα Αγοράς Βιβλίων (ΔΥΠΑ) 2022

22 Αυγούστου, 2022|Categories: Uncategorized|

Νέο πρόγραμμα παροχής επιταγών αγοράς βιβλίων 2022, από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.000.000€. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο [...]

Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

17 Αυγούστου, 2022|Categories: Αναμενόμενα Προγράμματα, Αναμενόμενα Προγράμματα|

Ημερομηνία έναρξης: 05.09.2022                                                                                                                                        [...]

Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα”

16 Αυγούστου, 2022|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Ενεργά Προγράμματα, Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα, Προγράμματα|

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει την ενίσχυση επιχειρήσεων με ώριμα επενδυτικά σχέδια τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου των τριών ετών που ορίζει ο νόμος. Η ωριμότητα αυτή αποδεικνύεται από την φερεγγυότητα απόδειξης της δυνατότητας της μερικής χρηματοδότησης του σχεδίου με ίδια κεφάλαια του επενδυτή, η έγκριση χρηματοδότησης της επένδυσης με δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα, η πρόσληψη εξειδικευμένου και ικανού αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της μονάδας [...]

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ

25 Ιουλίου, 2022|Categories: Αρθρογραφία, Αρθρογραφία, Αρθρογραφία, Αρθρογραφία|Tags: , , , |

Έως τέλος Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ οικονομικής στήριξης οικογενειών για την επιδότηση των παιδικών σταθμών που θα αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και απευθύνεται σε πάνω από 150.000 παιδιά. Το πρόγραμμα αφορά: 1. την πρόσβαση σε βρέφη και νήπια σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, όπως ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 2. την πρόσβαση σε βρέφη [...]

Fuel Pass 2

25 Ιουλίου, 2022|Categories: Uncategorized|Tags: , , , |

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2.   Το επίδομα αυτό παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022. Το συνολικό ποσό της οικονομικής διευκόλυνσης κυμαίνεται από 45 έως 100 ευρώ αναλόγως του οχήματος και του τόπου κατοικίας του δικαιούχου καθώς και του τρόπου καταβολής της (ψηφιακή [...]

Τουρισμός για όλους 2022

14 Ιουλίου, 2022|Categories: Προηγούμενα Προγράμματα|

Τι επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" για το 2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας. Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης. Ειδικώς για ΑΜΕΑ [...]

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

4 Ιουλίου, 2022|Categories: Uncategorized|

Οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών για το έτος 2022 άνοιξαν και θα είναι σε ισχύ έως και 29.07.2022. Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για [...]

Επιχορήγηση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

16 Ιουνίου, 2022|Categories: Uncategorized|

Νέα Δράση: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Δράση κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»    Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» Σκοπός: Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας [...]

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Ηράκλειο

Μενελάου Παρλαμά 23, 1ος Όροφος, Κόμβος Γιόφυρο (κεντρικός δρόμος), Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71304

Τηλέφωνο: 2810282135

Fax: 2810282135

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Άγιος Νικόλαος

Ανδρέα Παπανδρέου 36 (έναντι ΟΑΕΔ), Τ.Κ 72100 Τηλ: 2841027001

Τηλέφωνο: 2841027001

Τελευταίες Αναρτήσεις