Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 όλοι οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των μισθωτηρίων τους μέσα στο taxis.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα έως τέλος του Σεπτέμβρη.

Οι κινήσεις που απαιτούνται στο σύστημα για τα μισθωτήρια , χωρίζονται σε δύο περιπτώσεις:

  1. Δήλωση για πρώτη φορά, των μισθωτηρίων που έγιναν πριν το 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και έχουν παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος τους, αλλά έχουν παραλείψει να δηλώσουν στο myTAXISnet. Δεδομένου ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλαιές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν τώρα τέτοια πιστοποιητικά.
  2. Δήλωση διακοπής- λύσης μισθωτηρίου το οποίο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δε δηλωθούν τα μισθωτήρια που έχουν λήξει, η μίσθωση θα θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει και οι φορολογούμενοι αργά ή γρήγορα θα έρθουν αντιμέτωποι με το ζήτημα αυτό.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.