Ανοίγουν τον Ιούλιο οι αιτήσεις για να υπαχθούν 25.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ 

Ο δεύτερος κύκλος του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον II» θα έχει προϋπολογισμό της τάξεως των 270 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ποσοστό επιδότησης θα είναι 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.

Τα κριτήρια θα είναι εισοδηματικά και ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αίτηση στο πρόγραμμα είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Αυτό εκδίδεται μετά τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται 2η ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες: 

 • αντικατάσταση κουφωμάτων
 • τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Χρησιμοποιείται ως κατοικία,
 • Έχει οικοδομική άδεια,
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ»
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €2.100 ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει να πληρούνται τα εξής: 

 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, τα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν ως εξής:

 • Να πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1,2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών
 • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3
 • Οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος που αφορά σε κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων.

Η έγκαιρη υποβολή αυξάνει τις πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης. Για το λόγο αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για την προετοιμασία του φακέλου σας και την έγκαιρη υποβολή του.

 

Υπεύθυνη προγράμματος: Ζερβαλάκη Φούλη – Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών & Επιδοτούμενων προγραμμάτων