Η Φοροεπίλυσις ΑΕ δημιουργεί νέο ανεξάρτητο χώρο στην Μενελάου Παρλαμά 25, την Foroepilisis Consulting με σκοπό να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Α) Τεχνική υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών μεγάλων και μικρών εταιρειών, μεγάλων και μικρών λογιστηρίων που χρησιμοποιούν κυρίως τα κάτωθι λογισμικά: Academia Financials (της εταιρείας Data Communication AE), Softone ERP (της εταιρείας Soft1) & Μισθοδοσία, λογιστική διαχείριση, extra tax system (της εταιρείας Epsilonet AE).

Η «ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε» αναμένεται να αναλαμβάνει τις υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των παραπάνω συστημάτων λογισμικών, με αξιοπιστία και υπευθυνότητα διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων και συστημάτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, ορισμένες κατηγορίες υποστήριξης λογισμικών πρόκειται να σχετίζονται με:

 • Tην άρτια εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση καθώς και υποστήριξη κατά τη λειτουργία των ΕRP προγραμμάτων. Τα ERP προγράμματα  είναι ένα επιχειρησιακά εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μίας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΕRP μπορεί να ενοποιήσει το σύνολο των τμημάτων μίας επιχείρησης σε μία βάση δεδομένων: την παραγωγή, την αποθήκη, τις πωλήσεις, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανθρώπινους πόρους εν γένει, την οικονομική διεύθυνση, σε μία βάση δεδομένων. Με την εγκατάσταση των πλέον κατάλληλων ERP προγραμμάτων , η κάθε επιχείρηση δύναται να βελτιώσει ή ακόμη και να αυξήσει την υφιστάμενη ανταγωνιστικότητά τις έναντι  στις προκλήσεις και τα δεδομένα των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.
 • Tην εγκατάσταση και παραμετροποίηση και υποστήριξη CRM προγραμμάτων δηλαδή Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών-CRM (Customer Relationship Management) σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και τα οποία βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές και εμπορεύματα, ώστε να επιτυγχάνεται η προσέλκυση νέων πελατών και η διατήρηση των υπάρχοντων, η βελτιστοποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών και η ισχυροποίηση των σχέσεων με τους προμηθευτές.

B) Τεχνική υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών που χρησιμοποιούν εταιρείες και ξενοδοχεία με σκοπό:

Β.1) την κατάρτιση προϋπολογισμού, τον υπολογισμό ταμειακών ροών, τον υπολογισμό αναγκών δανειοδότησης, την ανάλυση του τρόπου χρηματοδότησης, τις αξιολογήσεις προϊόντων και περιθωρίων, την ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis), και τον υπολογισμό what if σεναρίων

Β.2) την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan)

Β.3) την απολογιστική κοστολόγηση Ξενοδοχειακών μονάδων και εστίασης.

Γ) Τεχνική υποστήριξη δικτύων: Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση τοπικών εταιρικών δικτύων και VPNs. Οι υπηρεσίες μπορεί να αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση ενός δικτύου από την αρχή, επιλέγοντας το κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες δικτύωσης της κάθε επιχείρησης και προχωρώντας στην εγκατάσταση στο χώρο της. Επίσης, μπορεί να αφορούν την αναβάθμιση ή την επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας.

Παραδείγματα τοπικών δικτύων είναι: εγκατάσταση και σύνδεση τηλεφωνικών κέντρων τα οποία παραμετροποιούνται βάση των αναγκών της κάθε επιχείρησης, σύνδεση τοπικών δικτύων, υποστήριξη και εγκατάσταση περιφερειακών (εκτυπωτές, scanners) σύνδεση ρούτερ με υπολογιστές, σκάνερ, εκτυπωτές, κανάλια επικοινωνίας, συνδέσεις υπολογιστών με server, υποστήριξη ασύρματων δικτύων κτλ.

Δ) Λοιπές υπηρεσίες όπως φορμάτ και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση antivirus & απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού (ιών, Spyware, Malware), αναβαθμίσεις software ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop και netbook, εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση του γραφείου, ανάκτηση δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες κτλ.

Η εταιρεία «ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε.» αναμένεται να λειτουργήσει με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και άρτιες υποδομές, συστατικά τα οποία σε συνδυασμό και με την εμπειρία και τεχνογνωσία του υφιστάμενου και νέου προσωπικού, δύναται να δημιουργήσουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  παροχής συμβούλων σχετικά με τους υπολογιστές (ΚΑΔ 62.02) καθώς και άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της Πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΚΑΔ 62.09).

Τέλος, όραμα της εταιρείας «ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε» εκτός από την παροχή άρτιων υπηρεσιών, είναι και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο τοπικό σύνολο με την εξειδικευμένη μηχανοργάνωση των λογιστηρίων τόσο του υφιστάμενου πελατολογίου αλλά και των δυνητικών πελατών.

Όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη δραστηριότητα, η υποστήριξη αναμένεται να πραγματοποιείται είτε απομακρυσμένα -όπου οι τεχνικοί θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τη χρήση του λογισμικού όπως το team viewer 11 (είτε zoom,skype,anydesk), είτε με επιτόπια επίσκεψη σε περίπτωση δύσκολων ή πολλαπλών θεμάτων. Στην απομακρυσμένη εξυπηρέτηση πελατών, μόλις οι πελάτες δώσουν την άδεια, τα στελέχη της ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε μπορούν να βλέπουν την οθόνη του πελάτη και να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι διορθώνοντας το πρόβλημα ή εγκαθιστώντας μια εφαρμογή δουλεύοντας σαν να είναι στο χώρο του πελάτη με ασφάλεια.

Όσον αφορά την τρίτη δραστηριότητα, αναμένεται  η διεξαγωγή ενός πρώτου ραντεβού όπου θα μελετάμε τις ανάγκες του πελάτη, θα γίνονται οι απαραίτητες προσμετρήσεις και τα υλικά που θα θέλει ο πελάτης να τοποθετήσουμε και θα τον ενημερώνουμε για το κόστος και το χρόνο της εγκατάστασης. Έπειτα λαμβάνοντας μια προκαταβολή για την αγορά των απαραίτητων υλικών (καλώδια, switch κτλ) θα πραγματοποιούμε τα επόμενα ραντεβού που θα γίνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών σε προσιτές τιμές για να μπορούν όλες οι εταιρείες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας λαμβάνοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Η κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέγει ένα πακέτο ωρών παροχής υπηρεσιών ή ετήσια συνδρομή. Επίσης σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης των προβλημάτων η οποία επιτυγχάνεται με υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ Α.Ε έπειτα την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου θα περιλαμβάνουν συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης με για κάθε είδους επιχείρηση προσαρμοσμένα στις δικές της ανάγκες:

 • Υπηρεσίες υποστήριξης (Help Desk) μέσω τηλεφώνου ή e-mail
 • Υπηρεσίες υποστήριξης με εξειδικευμένους συμβούλους
 • Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης προβλημάτων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
 • Yπηρεσίες επισκευής υπολογιστών (To service για τους υπολογιστές ή laptop καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία αφορά και επαγγελματικούς χώρους ή υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο με εξυπηρετητές (servers).
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, MacOS, Linux).
 • Εγκατάσταση εφαρμογών και παραμετροποίηση τους.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Έλεγχος και απόρριψη ιών, malware, spyware.
 • Εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση υλιστικού (Hardware).
 • Λήψη (BackUp) και επαναφορά (Restore) δεδομένων
 • Υπηρεσίες τεχνικής επίλυσης προβλημάτων που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν:
  • Υποστήριξη servers.
  • Εγκαταστάσεις λογισμικού.
  • Αναβαθμίσεις υπολογιστών και εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών.
  • Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κ.λπ.
  • Antivirus checks / configurations.
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών.
  • Διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού
 • Υπηρεσίες τροποποίησης εφαρμογών σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις πελατών, όπως Reports, νέες λειτουργίες ή διαδικασίες κλπ.
 • SoftOne Βusiness Software
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων ERP/CRM
 • Ανάλυση & παραμετροποίηση λογισμικού χωρίς κανένα περιορισμό
 • Ανάπτυξη custom modules λογισμικού επάνω στην πλατφόρμα της SoftOne για την κάλυψη οποιασδήποτε εξειδικευμένης πληροφοριακής απαίτησης
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης τελικών χρηστών & διαχειριστών
 • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης με:
  • εξειδικευμένο help desk, για τηλεφωνική υποστήριξη
  • εξ’ αποστάσεως υποστήριξη (remote support)
  • φυσική παρουσία μηχανικών στους χώρους σας, εφόσον απαιτηθεί
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαρκή εξέλιξη και αξιοποίηση των δεδομένων των εφαρμογών
 • Cloud Services – Enterprise Mobility
 • Productivity & Collaboration Tools
 • Cloud Business Applications
 • Business Process Management
 • Business Intelligence & Data Management
 • Infrastructure as-a-service Solutions
 • Unified Communications
 • Enterprise Mobility Solutions

Πολύ σύντομα θα μπορούμε να προσφέρουμε τις νέες μας υπηρεσίες