Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών – Dentist pass

2023-05-29T07:09:28+00:0029 Μαΐου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα|

Από Τετάρτη 24 Μαίου, τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα Dentist pass. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών ηλικίας 6 - 12 ετών. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δικαιούχοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και [...]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ

2023-05-12T12:41:13+00:0012 Μαΐου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα|

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ ΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 300 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η δόση 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ 2η δόση [...]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2023-05-12T12:43:03+00:0010 Μαΐου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα|

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ' κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 450 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: • 1η δόση 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ • 2η δόση 5.400€, [...]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 3.900 ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

2023-04-27T14:36:08+00:0026 Απριλίου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα|

Από Δευτέρα 24/04/2023  άνοιξε η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Καλούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψήφιων ανέργων ανά ΚΠΑ2. Ενδεικτικά αντικείμενα [...]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ

2023-02-08T12:31:12+00:008 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα|

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», με επιχορήγηση 14.800 € . Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ [...]

ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ

2023-01-17T11:16:27+00:0017 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα|

Από τις 9 Ιανουαρίου 2023, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ" To πρόγραμμα αφορά στην αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί με νέα αμιγώς ηλεκτρικά και επιδοτείται με 22.500 ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να αγγίζει τις 17.500 ευρώ και την υποχρεωτική απόσυρση του παλιού ταξί, με επιβράβευση 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία.   Ωφελούμενοι: [...]

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

2023-01-11T14:47:23+00:0011 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα|

Διάρκεια Υποβολών Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στο καθεστώς ‘Επιχειρηματικότητα 360 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στα καθεστώτα: • Αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής [...]

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

2023-01-04T17:59:16+00:004 Ιανουαρίου, 2023|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα|

Διάρκεια Υποβολών Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 01/02/2023 και ώρα 13:00. Βασικές Προϋποθέσεις ✓ Επιλεξιμότητα ΚΑΔ ✓ Φερεγγυότητα φορέα ✓ Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση ✓ Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την κύρια δραστηριότητα της και για την δραστηριότητα της επένδυσης, όταν αυτές δεν [...]

Νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση προσωπικού

2022-12-08T18:01:48+00:008 Δεκεμβρίου, 2022|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα|

Από εχθές 07/12/2022  άνοιξε η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  των παρακάτω προγραμμάτων  για την απασχόληση προσωπικού. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους, νέους, γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και γενικότερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε περιοχές με  υψηλή ανεργία.  Αναλυτικότερα: «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών» Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ενόψει της ένταξής τους [...]

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2022-11-08T13:52:44+00:008 Νοεμβρίου, 2022|Categories: Ενεργά Προγράμματα, Προγράμματα|

Ξεκίνησαν Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022 οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022 - 2023   Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν : - πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης - ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) - ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα - ή βιομάζα (πέλετ) - ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας [...]

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Ηράκλειο

Μενελάου Παρλαμά 23, 1ος Όροφος, Κόμβος Γιόφυρο (κεντρικός δρόμος), Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71304

Τηλέφωνο: 2810282135

Fax: 2810282135

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Άγιος Νικόλαος

Ανδρέα Παπανδρέου 36 (έναντι ΟΑΕΔ), Τ.Κ 72100 Τηλ: 2841027001

Τηλέφωνο: 2841027001

Τελευταίες Αναρτήσεις