ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

2023-04-12T13:24:44+00:0012 Απριλίου, 2023|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000€ προς θεσμικούς πιστωτές, όπως χρηματοδοτικούς φορείς σε έως 420 δόσεις, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 240 δόσεις. Αποσκοπεί στην παροχή στους συμμετέχοντες πιστωτές ενός λειτουργικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώχευσής των τελευταίων. Αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Για την αξιολόγηση της αίτησης από τους αξιολογητές δίνεται περιθώριο 2 μηνών. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την [...]

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2023-03-15T14:35:51+00:0015 Μαρτίου, 2023|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την καταχώριση των δραστηριοτήτων των φορέων, τη δήλωση των αποβλήτων που παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και των αδειών που αφορούν στη δραστηριότητά τους για τη σχετική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα, καλύπτει την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ να παράγουν αναφορές στη βάση των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα από τους υπόχρεους χρήστες. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ:  Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, επεξεργασία στο χώρο της παραγωγής, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά [...]

BUSINESS PLAN

2023-03-14T13:46:18+00:0014 Μαρτίου, 2023|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Η εταιρία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα, την εκπόνηση και υλοποίηση ενός άριστου business plan της επιχείρησης σας για την χρηματοδότηση σας μέσω των τραπεζών, για την επαναξιολόγηση και ανασυγκρότηση της στρατηγικής σας, μέσω της διόρθωσης των αδύναμων σημείων ώστε να υπάρχει συνεχή βελτίωση της λειτουργίας καθώς και για την κατάθεση σε υποβολές αναπτυξιακού νόμου και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επικοινωνήστε μαζί μας. Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304 Τ: 2810 282135 Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100 Τ: 28410 27001

Ρυθμίσεις και Διευκολύνσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες, λόγω Covid-19

2020-12-10T07:03:35+00:0010 Δεκεμβρίου, 2020|Categories: Εργασιακά Θέματα, Φορολογικά Θέματα|

Η Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει όλες τις ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις, διευκολύνσεις, παρατάσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνονται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, λόγω της πανδημίας Covid-19 που αφορούν το διάστημα από Δεκέμβριο 2020 έως και Ιούλιο 2021. […]

Κορωνοϊός: Οι 4 επιλογές για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες

2020-07-10T08:38:09+00:0018 Μαρτίου, 2020|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Με πλήθος επιχειρήσεων να προβαίνουν -λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού- σε αναστολή λειτουργίας ή περιορισμό του κύκλου εργασιών, οι εργοδότες μπαίνουν πλέον σε ένα ακόμα πιο δύσκολο «μονοπάτι». Η εταιρεία μας σας παραθέτει ποιες είναι οι 4 επιλογές που υπάρχουν καθώς και τί ισχύει για το πέμπτο -και απευκταίο- σενάριο των απολύσεων. […]

Από 1η Μαρτίου 2020 έρχεται ο e-ΕΦΚΑ (ψηφιακή σύνταξη και ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ)

2020-07-10T08:38:09+00:0030 Ιανουαρίου, 2020|Categories: Εργασιακά Θέματα, Συνταξιοδοτικά Θέματα|

Ένα νέο ψηφιακό ασφαλιστικό σύστημα επιδιώκεται να δημιουργηθεί με τις διατάξεις που προωθούνται στο σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)». […]

Νέα προσθήκη στις δραστηριότητες που αμείβονται με εργόσημο

2020-07-10T08:38:10+00:006 Δεκεμβρίου, 2019|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Από 15 Μαΐου 2019, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» και τη βουλευτική τροπολογία 2184/191, στην ασφάλιση με εργόσημο υπάγονται πλέον και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων. […]

Nέες κατηγορίες παραβάσεων και νέα πρόστιμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

2020-07-10T08:38:11+00:0015 Ιουλίου, 2019|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση της υπουργείου εργασίας (αριθμ. 29164/755 – ΦΕΚ 2686/2-7-2019) περί κατηγοριοποίησης παραβάσεων και καθορισμού ύψους των προστίμων, που θα επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ, για παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Στη νέα απόφαση έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες παραβάσεων διατάξεων που έχουν θεσπιστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Σας παρουσιάζουμε τα σημεία ελέγχου του σώματος Επιθεώρησης εργασίας και τα νέα πρόστιμά για κάθε παράβαση, σύμφωνα με την απόφαση αυτή. […]

Αλλαγές στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης στους μισθωτούς

2020-07-10T08:38:36+00:0020 Ιουνίου, 2019|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών ασφαλισμένων παλαιών και νέων (πριν το 1993 και μετά), από 01.06.2019 έως 31.05.2022, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών του εργαζομένου. […]

Στράτευση μισθωτών

2020-07-10T08:38:37+00:0022 Μαρτίου, 2018|Categories: Εργασιακά Θέματα|

Οι μισθωτοί οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία τυγχάνουν ειδικής προστασίας από την νομοθεσία τόσο κατά το χρόνο στράτευσής τους όσο και μετά την αποστράτευση του. […]

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Ηράκλειο

Μενελάου Παρλαμά 23, 1ος Όροφος, Κόμβος Γιόφυρο (κεντρικός δρόμος), Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71304

Τηλέφωνο: 2810282135

Fax: 2810282135

Στοιχεία Επικοινωνίας – Γραφείο Άγιος Νικόλαος

Ανδρέα Παπανδρέου 36 (έναντι ΟΑΕΔ), Τ.Κ 72100 Τηλ: 2841027001

Τηλέφωνο: 2841027001

Τελευταίες Αναρτήσεις