Ψηφίστηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα έως 28 Ιουνίου να κάνουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2018 σε έως 120 δόσειςΟι οφειλές που ρυθμίζονται είναι προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Ηλεκτρονική υποβολή

Η πλατφόρμα θα ανοίξει πρώτα για τα φυσικά πρόσωπα και λίγες μέρες μετά για τα νομικά πρόσωπα.

Ρυθμίσεις σε εφορία

α) Φυσικά πρόσωπα

Κριτήρια υπολογισμού δόσεων

Για τα φυσικά πρόσωπα θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια τέκνων και όχι περιουσιακά κριτήρια. Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων, θα είναι τα πραγματικά δηλωθέντα και όχι με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το εισοδηματικό κριτήριο αφορά στα εισοδήματα του 2017.

Στοιχεία Δόσεων

Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων 18. Οι βασικές οφειλές που θα υπάγονται στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο 5%

Περικοπές

  • Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ποσού, περικόπτεται το 100% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει σε λιγότερες δόσεις από αυτές που υπολογίζονται στο σύστημα βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν, περικόπτεται έως 90% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό περικοπής εξαρτάται από το πόσες λιγότερες δόσεις θα επιλέξει ο οφειλέτης.

β) Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

  • Οι οφειλές που προέρχονται από τακτικές αιτίες (π.χ. φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), θα ρυθμίζονται σε έως και 18 μηνιαίες δόσεις.
  • Οι έκτακτες οφειλές (π.χ. από φόρους κληρονομιών, εφάπαξ ποσά προστίμων κ.λπ.), θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 30 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ.

Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της ρυθμιζόμενης οφειλής, θα προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση επιλογής της αποπληρωμής σε λιγότερες δόσεις, θα προβλέπονται μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλεγούν.

Σημεία ενδιαφέροντος

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι, εκτός από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

  • Οι οφειλέτες μπορούν, εάν θελήσουν, να εντάξουν στη νέα ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένες οφειλές τους, ενταγμένες στις «πάγιες ρυθμίσεις» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων. Οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων δεν μπαίνουν στη ρύθμιση.
  • Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.), ενώ θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα.
  • Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες δόσεις.

 

Ρύθμιση Ασφαλιστικών Ταμείων

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 να κάνουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών που έχουν έως 31/12/2018 σε έως 120 δόσειςΣτην ρύθμιση εντάσσονται όλοι, Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι.

Ρυθμίζονται οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, ως εξής:

  1. μη μισθωτών ασφαλισμένων με έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Ελάχιστη δόση 50€.
  2. ασφαλισμένων προς πρώην ΟΓΑ, με έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Ελάχιστη δόση 30€.
  3. εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ποσοστού 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και ποσοστού 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής. Ελάχιστη δόση 50€.

Ηλεκτρονική υποβολή

Η πλατφόρμα θα ανοίξει πρώτα για τα φυσικά πρόσωπα και λίγες μέρες μετά για τα νομικά πρόσωπα.

Κριτήρια υπολογισμού δόσεων

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στην ρύθμιση.

Περικοπές

1η περικοπή

Για πρώτη φορά θα γίνει επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών φυσικών προσώπων από όπου θα προκύπτει περικοπή στη βασική οφειλή. Δηλαδή, οι εισφορές των ασφαλισμένων από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει πλέον ο νόμος 4387/2016, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα.

2η περικοπή

Στη συνέχεια θα γίνεται περικοπή των προσαυξήσεων κατά 85%

Ο συνδυασμός αυτών των δύο περικοπών θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις

Σημεία ενδιαφέροντος

Υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης της σύνταξης μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Για το λόγο αυτό, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να κάνει υπαγωγή στη ρύθμιση με κούρεμα μόνο των προσαυξήσεων και όχι της βασικής οφειλής, η οποία μπορεί να μειώσει το ποσό της σύνταξης.

Όσοι δεν υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις 120 δόσεις και συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με οφειλές (έως 20.000 ευρώ στο πρ. ΟΑΕΕ και έως 15.000 ευρώ στο πρ. ΕΤΑΑ) η αποπληρωμή των οφειλών θα γίνεται σε   60 δόσεις από 40 που προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Το μικρότερο ποσό που θα μπορεί να καταβάλλει ο συνταξιούχος ορίζεται στα 50 ευρώ (ελάχιστη δόση).

Οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών με παρακράτηση των δόσεων από τη σύνταξή τους, το υπόλοιπο της οφειλής τους μεταπίπτει χωρίς αίτηση σε 120 δόσεις, με αποτέλεσμα η παρακράτηση της δόσης να μειώνεται.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον αυτή τηρείται:

α. χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος

β. αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η τυχόν εκτέλεση ποινής που του έχει επιβληθεί ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση αυτής, διακόπτεται.

 

Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να ανοίξει τέλη Μαΐου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

 

Το γραφείο μας θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει και να προχωρήσει σε αίτηση ρύθμισης, αμέσως μόλις τεθεί σε εφαρμογή η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τμήμα Απλογραφικών Βιβλίων