Στη σημερινή δύσκολη και πολύπλευρη πραγματικότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εκτός του αγαθού της υγείας το οποίο πλήττεται κυρίως, μεγάλο πλήγμα δέχεται και η παγκόσμια οικονομία. Επιχειρήσεις, εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι αναζητούν τις λύσεις επιβίωσης εν όψει της επόμενης μέρας και τα περισσότερα κράτη ανακοινώνουν μέτρα οικονομικής στήριξης.

Στη χώρα μας, έχουν ανακοινωθεί πακέτα στήριξης των τομέων της οικονομίας, με τις πληροφορίες να ρέουν διάχυτες και να προκαλούν πολλά ερωτήματα σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, τους εργαζόμενους και τους οικονομολόγους-λογιστές.

Με το παρόν άρθρο και πάντα συνεπείς απέναντι στους πελάτες και τους αναγνώστες μας, η ομάδα της  Φοροεπίλυσις  Συμβουλευτικής Εταιρείας, θα προσπαθήσει να συνοψίσει όλα τα νομοθετημένα μέτρα από την ελληνική πολιτεία, αλλά και ανακοινώσεις και δελτία τύπου, των οποίων αναμένουμε την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

 

  1. Σε πρώτο στάδιο η κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή προσωρινής αναστολής λειτουργίας σε κάποιους κλάδους της οικονομίας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
  2. Στη συνέχεια επέκτεινε το πέπλο προστασίας και στήριξης περισσότερων τομέων της οικονομίας με την ανακοίνωση νέων Κ.Α.Δ. τους οποίους δεν υποχρέωσε σε αναστολή λειτουργίας, αλλά τους θέσπισε ως πληττόμενους από την κρίση του κορωνοϊού. Στη συνέχεια προσέθεσε και αναμένεται να προσθέσει ακόμα περισσότερους Κ.Α.Δ. στα μέτρα στήριξης.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα, είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και με τους ίδιους όρους με αυτούς που υφίσταντο κατά την 20η Μαρτίου 2020. Απολύσεις και καταγγελίες συμβάσεων, θεωρούνται άκυρες και αποκλείουν τις επιχειρήσεις από την ένταξή τους στα μέτρα στήριξης.

 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε προσωρινή αναστολή λειτουργίας αλλά και όσες εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται, έχουν αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων έως 31/8/2020 για όλες τις βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση έως 30/4/2020, ενώ παράλληλα ωφελούνται από την αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΙΚΑ, ΕΦΚΑ,κλπ), η πληρωμή των οποίων δύναται να γίνει έως  Σεπτέμβριο (για υποχρεώσεις Μαρτίου) και Οκτώβριο (για υποχρεώσεις Απριλίου).

Επιπρόσθετα, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων αναστέλλονται ή δύναται να ανασταλούν για 45 ημέρες, ούτως ώστε να λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800€. Οι εργαζόμενοι αυτόματα ωφελούνται από αναστολές πληρωμών προσωπικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας (και οι εργαζόμενοι αυτών) δικαιούνται έκπτωση ενοικίου 40% για τα ενοίκιά της επαγγελματικής στέγης ή της πρώτης κατοικίας τους εφόσον αυτή είναι μισθωμένη. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων το εισόδημα από ενοίκια μειώνεται κατά  40% , δικαιούνται αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Όσον αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, εντάσσονται πλήρως στα μέτρα αυτά, ενώ δικαιούνται και οι ίδιοι το επίδομα ειδικού σκοπού των 800€, με την προϋπόθεση να απασχολούν το ανώτατο 5 εργαζομένους. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σήμερα  6 Απριλίου 2020. Όσοι αυτοαπασχολούμενοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα έως 20/3/2020 τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) Ιανουαρίου, δικαιούνται έκπτωση 25% στις εισφορές Φεβρουαρίου (πληρωτέες έως 10/4/2020) και Μαρτίου (πληρωτέες έως 30/4/2020) με προϋπόθεση να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος της αναστολής πληρωμής των εν λόγω οφειλών, αλλά να τις πληρώσουν εμπρόθεσμα. Το Σάββατο 04/04/2020 αναρτήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια εισφορών Φεβρουαρίου. 

*Σύμφωνα με δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, στα μέτρα στήριξης των ελευθέρων επαγγελματιών εντάσσονται και οι εταίροι και ιδιοκτήτες όλων των εταιρικών μορφών, πλην Ανωνύμων Εταιρειών, αναμένεται όμως η πρόβλεψη να γίνει και σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Για τους επιστημονικούς κλάδους (δικηγόρους, μηχανικούς, ιατρούς, οικονομολόγους, λογιστές, κλπ) το επίδομα θα ανέρχεται σε 600€ με προϋπόθεση τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης επιδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, αναστέλλονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει οι εργοδότες να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έως 10/4/2020 συμπληρώνοντας τα στοιχεία των εργαζομένων και των εκμισθωτών, ενώ οι επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά, έχουν δικαίωμα σταδιακής αναστολής συβάσεων εργασίας έως την 20η Απριλίου 2020 με αντίστοιχη παράταση συμπλήρωσης της υπεύθυνης δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Από την 1η Απριλίου 2020 είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr , στην οποία οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα των 800€ με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/3/2020, όλες οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και τον Απρίλιο, δικαιούνται έκπτωση 25% σε όλες τις φορολογικές οφειλές, δόσεις ρυθμισμένων οφειλών κλπ, πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, σε περίπτωση που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, με προϋπόθεση να πληρωθούν εμπρόθεσμα. 

*Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, οι οφειλέτες που θα εξοφλήσουν εμπρόθεσμα και εις ολόκληρόν το ΦΠΑ Μαρτίου και Απριλίου, θα κερδίσουν έκπτωση 25% της αξίας του πληρωτέου ΦΠΑ Απριλίου, το οποίο θα συμψηφιστεί με επόμενες οφειλές. Το μέτρο αυτό αναμένουμε να νομοθετηθεί στο επόμενο διάστημα.

Την 31η Μαρτίου 2020 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 3 πλαίσια στήριξης των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο 1 αφορά όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόμαστε παραπάνω. 

Το πλαίσιο 2, το οποίο αφορά επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης από την 1η Απριλίου 2020, απολαμβάνει όλα τα ως άνω ευεργετήματα των πληττόμενων επιχειρήσεων, πλην της αναστολής πληρωμών ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Το πλαίσιο 3 το οποίο και αυτό εντάσσεται από 1η Απριλίου στα μέτρα στήριξης, απολαμβάνει μόνο το δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού, το οποίο θα δικαιούται να λάβει την ειδική αποζημίωση των 800€.

 

Για όλες τις ως άνω επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της αναλογίας (έως τις αναστολές συμβάσεων) του Δώρου Πάσχα, έως τις 30/6/2020. Η αναλογία που δεν οφείλει να καλύψει ο εργοδότης λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο, αναπτύσσονται πίνακες των ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης και το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν.

 

Αναστολή πληρωμών αξιογράφων

Όπως προκύπτει από το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την 30η Μαρτίου 2020, η εξόφληση αξιογράφων παρατείνεται για 75 ημέρες. Έως Τρίτη 7 Απριλίου 2020 οι εκδότες αξιογράφων υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα αξιόγραφα τα οποία γίνονται πληρωτέα από 31/3/2020 έως και την 31/5/2020 και επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας και μη πληρωμής τους.

 • Οι επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας  των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης, θα ενημερωθούν άμεσα εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης. Ήδη αρκετές τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα δήλωσης των υπό προστασία επιταγών μέσω του e-banking. 
 • Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
 • Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
 • Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.
 • Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται / πληρώνονται / σφραγίζονται κανονικά.
 • Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν  εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

 

*Όπως προκύπτει από την ΠΝΠ 30/3/2020, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητά τους εντάσσονται στους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί, οι οποίες κατέχουν αξιόγραφα προς είσπραξη, των οποίων η αξία υπερβαίνει το 20% του μηναίου τζίρου, εντάσσονται στα μέτρα περί αναστολής πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων. Αναμένονται διευκρινίσεις.

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη θέσπιση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό από 1 έως 500 άτομα, ανεξάρτητα Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020, ενώ θα πρέπει αποδεδειγμένα να μην βρίσκονται σε δυσχερή θέση ήδη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η χρηματοδότηση αυτή είναι μια μορφή χαμηλότοκου δανείου από τον κρατικό και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό με μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. Έχει ανακοινωθεί ότι θα έχει διάρκεια πέντε έτη με περίοδο χάριτος το πρώτο έτος. Με το μέτρο αυτό, γίνεται προσπάθεια να στηριχθεί η ρευστότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενώ είναι αδιευκρίνιστο αυτή τη στιγμή για πόσο θα διαρκέσει η δέσμευση αυτή.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή ουδεμία σχέση έχει, ούτε πρέπει να συγχέεται με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες». 

Άρα το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση θα υπολογιστεί, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση.

Τέλος, παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος απεικονίζει συνοπτικά τις ημερομηνίες, υποβολής δηλώσεων και διορθωτικών δηλώσεων των εργαζομένων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ και τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων πληρωμών τους.

Χρονοδιάγραμμα αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€

Τους πίνακες των ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης και το πλαίσιο στο οποίο ανήκουν μπορείτε να τους δείτε εδώ