Άνοιξε η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλουν αιτήσεις οι κληρονόμοι ώστε να λάβουν τα αναδρομικά τα οποία θα καταβληθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν χιλιάδες δικαιούχοι κληρονόμοι, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί πλήρως η σύνταξη ή αναμένεται να μεταβιβαστεί. Οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών.

Εφόσον ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο διάστημα: Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και απεβίωσε μετά τον Μάιο του 2016, οι δικαιούχοι της σύνταξής του (χήρα ή και τέκνα) δύναται να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ώστε να λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές της σύνταξης του θανόντος. Ο καθένας από τους κληρονόμους λαμβάνει τα αναδρομικά που αναλογούν στο μερίδιό του.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση ο καθένας από τους κληρονόμους. Οι ανήλικοι κληρονόμοι μπορούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση του νόμιμου κηδεμόνα τους.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη όσων δηλώνει. Όλη η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και χωρίς καμία αυτοπρόσωπη παρουσία.

Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης.
  3. Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών.

Παράλληλα θα διεξάγεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας Φοροεπίλυσις Α.Ε. σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο για να υποβάλλετε την αίτηση σας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.