Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021

Του Βασιλάκη Ι. Εμμανουήλ*

Μία από τις ερωτήσεις που πολύ συχνά δέχομαι στο γραφείο μου από επιχειρηματίες είναι ποιες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιήσουν οι οποίες να μπορούν ταυτόχρονα και να αναγνωριστούν φορολογικά

Την περίοδο αυτή που βιώνουν όλες οι επιχειρήσεις  πολύ μεγάλες προκλήσεις λόγω της πανδημίας και πολλές από αυτές ταλανίζονται από την έλλειψη ρευστότητας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι φοροελαφρύνσεις τους παρέχονται.

Η εγκύκλιος Ε.2033/2021 έδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 22Γ και 22Δ του ΚΦΕ όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την ψήφιση των νόμων 4728 και 4764 του 2020. Με την ψήφιση των παραπάνω νόμων λόγω της πανδημίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανάλωση και κατά συνέπεια η ενίσχυση του εμπορίου, παρέχεται προσαυξημένη έκπτωση στις διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων για τα έτη 2020 και 2021. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019.

Με την προσθήκη αυτή λοιπόν δίνεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν δαπάνες για διαφημίσεις οι οποίες κάτω από προϋποθέσεις θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους αυξημένες κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και 60% για το φορολογικό έτος 2021.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι διαφημιστικές δαπάνες για το φορολογικό έτος 2020 να είναι τουλάχιστόν ίσες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν το φορολογικό έτος 2019. Εφόσον όμως η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2020 έχει αναστείλει την λειτουργία της ή ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις από την εμφάνιση και την διάδοση της πανδημίας το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 70% των διαφημιστικών δαπανών που έγιναν στο έτος 2019. Για το φορολογικό έτος 2021 απαιτείται οι διαφημιστικές δαπάνες να είναι τουλάχιστον στο 105% αυτών που πραγματοποιήθηκαν στο φορολογικό έτος 2019.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσαυξημένη έκπτωση των δαπανών αυτών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ετών που έχουν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες αυτές και έχουν εφαρμογή για όλα τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά ποιες δαπάνες σύμφωνα με την εγκύκλιο μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 για να έχουν την προσαύξηση της έκπτωσης.

Πρόκειται για δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω ανάρτησης σε χώρους που νόμιμα προσδιορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση (διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων), για δαπάνες που αφορούν την αγορά χρόνου ή χώρου με σκοπό τη μετάδοση ή την καταχώριση τους στα μέσα ψυχαγωγίας της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου και του διαδικτύου. Τέλος πρόκειται για δαπάνες διαφήμισης που πραγματοποιούνται μέσα από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, των εφημερίδων και των περιοδικών εφόσον όμως η καταχώρηση και η μετάδοση πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση δεδομένου ότι οι δαπάνες διαφήμισης μέσα από της υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στις μέρες μας. Για να εκπέσει η δαπάνη αυτή από τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης που πραγματοποιεί την δαπάνη είναι απαραίτητο η επιχείρηση μέσα από τη οποία διαφημίζεται να έχει προβεί σε ταυτοποίηση και να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων και Ενημέρωσης πριν από το χρόνο πραγματοποίησης δαπάνης.

Πως θα είναι σίγουροι όμως οι επιχειρηματίες ότι η δαπάνη η οποία έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν ή έχουν ήδη πραγματοποιήσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εκπέσει από τα έσοδα τους  φορολογικά; Χρειάζεται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα  https://emedia.media.gov.gr/certified-enterprises και να προβούν σε αναζήτηση της  εταιρίας ή να αναζητήσουν από την ίδια την εταιρία να τους δώσει το στοιχείο αυτό.  Για να γίνει απόλυτα κατανοητό σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα, επιχείρηση  κατά τα έτη 2019 και 2020 λαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης από εταιρεία η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης την 01/05/2020.Στο φορολογικό έτος 2019 έλαβε τιμολόγια από την υπόψη εταιρεία αξίας 50.000€ και για το φορολογικό έτος 2020 έλαβε τιμολόγια αξίας 10.000€ για το διάστημα 01/01/2020 με 30/04/2020 και τιμολόγια αξίας 40.000€ για το διάστημα 01/05/2020 έως 31/12/2020. Η επιχείρηση αυτή στο φορολογικό έτος 2020 δικαιούται να εκπέσει προσαυξημένη κατά 100% τη διαφημιστική δαπάνη των 40.000€, δηλαδή συνολικά 80.000€ (40.000€ βάσει λογιστικών στοιχείων και 40.000€ εξωλογιστικά) και όχι 100.000€ συνολικά όπως της δίνει το δικαίωμα ο νόμος αφού η εταιρία μέσα από την οποία διαφημίστηκε καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης την 01/05/2020.

Εκτός από τις προαναφερθείσες δαπάνες δεν γίνονται αποδεκτές λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. Το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που υπολογίζεται για την αναλογούσα έκπτωση πρέπει να προκύπτει με σαφή τρόπο από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία, σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

*O κ. Βασιλάκης Ι. Εμμανουήλ είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Φοροεπίλυσις Α.Ε., Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Φοροεπίλυσις Α.Ε. (Ηράκλειο & Άγιο Νικόλαο | info@foroepilisis.gr |  www.foroepilisis.gr)