Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την καταχώριση των δραστηριοτήτων των φορέων, τη δήλωση των αποβλήτων που παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και των αδειών που αφορούν στη δραστηριότητά τους για τη σχετική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα, καλύπτει την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ να παράγουν αναφορές στη βάση των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα από τους υπόχρεους χρήστες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ: 

Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, επεξεργασία στο χώρο της παραγωγής, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά και εμπορία/μεσιτεία αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι και κοινότητες της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις): βιομηχανίες γάλακτος και τροφίμων, ελαιοτριβεία, αρτοποιία, οινοπνευματοποιία, υφαντικές βιοτεχνίες, κατασκευαστική βιοτεχνία επίπλων, βιομηχανίες δέρματος, βιομηχανίες προϊόντων ελαστικού, χημικών προϊόντων, βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργεία. 

Από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2023 είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2022. Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτους είναι υποχρεωτική και λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποβολή δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Ρωτήστε μας αν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001