Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2023 (χρήση 2022), θα γίνει στη νέα εφαρμογή ΠΟΘΕΝ που θα ενσωματώνει τις προβλέψεις του ν.5026/2023. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη διάθεση της νέας εφαρμογής ΠΟΘΕΝ, καθώς και για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και πλήθος άλλων προσώπων έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς <<Πόθεν Έσχες>>.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στη νέα εφαρμογή <<Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες>> μέχρι τις 24/09/2023. 

Υπόχρεοι που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση δεν απαιτείται να προβούν στην προαναφερόμενη ενέργεια και τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ θα αντληθούν από την τελευταία οριστικοποιημένη ετήσια ή αρχική Δ.Π.Κ. 2022. Εφόσον έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή σας κατάσταση επικοινωνήστε μαζί μας για τον προγραμματισμό ραντεβού ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων έως την καταληκτική ημερομηνία 24/09/2023.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες 2023 και υποβολή της δήλωσης επικοινωνήστε με  το γραφείο μας.