Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου εργασίας από 1/4/2023 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ από τα 713 ευρώ που θα είναι μέχρι 31/03/2023.

Αντίστοιχα αυξάνεται το κατώτατο ημερομίσθιο  από 31,35 ευρώ σε 34,84  ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός από τα 713 ευρώ μεικτά που είναι έως 31/03/2023 θα ανέλθει στα 780 ευρώ μεικτά τον Απρίλιο 2023 για τους πλήρους απασχολούμενους υπαλλήλους. Για τους πλήρους απασχολούμενους εργατοτεχνίτες από 31,35 ευρώ  μεικτό ημερομίσθιο, θα ανέλθει στα 34,84 ευρώ μεικτό ημερομίσθιο.  Οι καθαρές αποδοχές θα είναι 667 ευρώ για τον υπάλληλο  και το καθαρό ημερομίσθιο 30,01 ευρώ για τον εργατοτεχνίτη.

Σημαντικό όφελος  υπάρχει και για τους εργαζόμενους µε προϋπηρεσία που αμείβονται µε τον κατώτατο μισθό, των οποίων οι  τριετίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για 1 τριετία έχουμε κατώτατο μεικτό μισθό 1.001 ευρώ
  • Για 2 τριετίες έχουμε κατώτατο μεικτό μισθό 1.092 ευρώ
  • Για 3 τριετίες έχουμε κατώτατο μεικτό μισθό 1.183 ευρώ

Μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται και αύξηση και σε άλλα επιδόματα που συνδέονται µε αυτόν, όπως  για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας το οποίο πλέον από 01/04/2023 θα ανέρχεται στο ποσό των 479 ευρώ .

Μια άλλη επιρροή της αύξησης του κατώτατου μισθού θα είναι η πληρωμή του Δώρου Πάσχα η οποία θα γίνει σύμφωνα με το νέο κατώτατο μισθό, άρα οι εργαζόμενοι πλήρως  απασχόληση θα περιμένουν να λάβουν 380,08 εύρω μικτά αντί για 371,35 ευρώ μικτά  που θα λάμβαναν αν δεν υπήρχε η αύξηση.

Κρατήσεις Εργαζομένων και Ασφαλιστικές Εισφορές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών στον ΕΦΚΑ οι οποίες από 01/04/2023 θα ανέλθουν σε 282,05 ευρώ από 252,82 ευρώ που ίσχυε έως 31/03/2023.

Ο νέος κατώτατος μισθός υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Ποια θα είναι η φορολογική επιβάρυνση των αμειβόμενων με αυτόν;

Μια άλλη επίδραση της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα θα ανέλθει σε 9936 ευρώ αντί 8597 ευρώ. Εφόσον δεν αυξηθεί το αφορολόγητο όριο, οι εργοδότες θα οφείλουν να προχωρήσουν σε παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό των 8000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο.

Όλα τα παραπάνω ποσά αναφέρονται σε εργαζομένους άγαμους που αμείβονται με βασικό μισθό ή ημερομίσθιο και τυχόν επικουρικά ταμεία συμπεριλαμβάνεται στις κρατήσεις του ΕΦΚΑ.

Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται πάνω από 780 ευρώ μικτά δεν θα επηρεαστεί ο μισθός αλλά ούτε και θα υπάρξει επιβάρυνσης στον εργοδότη

Για οποία διευκρίνηση χρειάζεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα μισθοδοσίας της εταιρίας μας.