Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ που ήταν έως 31/12/2021 έχει ανέλθει στα 663 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).

 

Πως διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός  και ημερομίσθιο στην Ελλάδα από 1/1/2022

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό  10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.
Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται και ισχύουν μόνο για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012, και «παγώνει» σε κάθε περίπτωση στα επίπεδα αυτά, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, όπως προβλέπεται στο Ν.4046/2012 και στην ΠΥΣ 6/2012.
Το επίδομα γάμου 10%, επί του 29,62€ ή των 663,00€ αντίστοιχα, δεν προβλέπεται από τον νόμο περί κατώτατου μισθού και δεν είναι υποχρεωτικό.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες:

Κατώτατος μισθός  από 1/1/2022

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
0-3 663,00 € 0,00 € 663,00 €
3-6 663,00 € 66,30 € 729,30 €
6-9 663,00 € 132,60 € 795,60 €
9 και άνω 663,00 € 198,90 € 861,90 €

 

Κατώτατος μισθός  με επίδομα γάμου από 1/1/2022

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0-3 663,00 € 0,00 € 66,30 € 729,30 €
3-6 663,00 € 66,30 € 66,30 € 795,60 €
6-9 663,00 € 132,60 € 66,30 € 861,90 €
9 και άνω 663,00 € 198,90 € 66,30 € 928,20 €

Κατώτατο ημερομίσθιο από 1/1/2022

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
0-3 29,62 € 0,00 € 29,62 €
3-6 29,62 € 1,48 € 31,10 €
6-9 29,62 € 2,96 € 32,58 €
9-12 29,62 € 4,44 € 34,06 €
12-15 29,62 € 5,92 € 35,54 €
15-18 29,62 € 7,41 € 37,03 €
18 και άνω 29,62 € 8,89 € 38,51 €

 

Κατώτατο ημερομίσθιο  με επίδομα γάμου από 1/1/2022

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0-3 29,62 € 0,00 € 2,96 € 32,58 €
3-6 29,62 € 1,48 € 2,96 € 34,06 €
6-9 29,62 € 2,96 € 2,96 € 35,54 €
9-12 29,62 € 4,44 € 2,96 € 37,03 €
12-15 29,62 € 5,92 € 2,96 € 38,51 €
15-18 29,62 € 7,41 € 2,96 € 39,99 €
18 και άνω 29,62 € 8,89 € 2,96 € 41,47 €

 

Σε συνέντευξη του πρωθυπουργού ανέφερε ότι μία δεύτερη αύξησή του εντός του 2022 είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εφόσον  ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και οι αντοχές των επιχειρήσεων.