Προδημοσίευση Προκήρυξης “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος « Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση » του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 που αποσκοπεί στην έγκυρη και ομαλή προετοιμασία των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επενδυτών, καθώς οι υποβολές θα πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του παρόντος καθεστώτος.

Το Καθεστώς Ενισχύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» καλύπτει χωρικά τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, και πιο συγκεκριμένα όλους τους Δήμους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια (380.000.000 €) ευρώ και προέρχεται από το ΠΔΑΜ 2021-2027, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται γεωγραφικά, μεταξύ των περιοχών Ε.Σ.ΔΙ.Μ., Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ως εξής:

  •  Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% εκ των οποίων 30% σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς.
  • Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: το 30% εκ των οποίων 50% στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και 50% αθροιστικά στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος ΔΑΜ είναι οι φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας. Από πλευράς μεγέθους δικαιούχοι είναι:

  • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε.).
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001