Από Τετάρτη 24 Μαίου, τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα Dentist pass. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης για προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του Προγράμματος «Dentist Pass».

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και λαμβάνεται με την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού, για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • έλεγχο της στοματικής υγιεινής
  • καθαρισμό και απομάκρυνση πλακών
  • φθορίωση
  • παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα Dentist Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) μήνες μετά το μήνα έκδοσής της, σε όλους τους οδοντιάτρους/ορθοδοντικούς που διαθέτουν τερματικό σημείο πώλησης (POS).

Ως λήξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001