Από εχθές 07/12/2022  άνοιξε η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  των παρακάτω προγραμμάτων  για την απασχόληση προσωπικού. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους, νέους, γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και γενικότερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε περιοχές με  υψηλή ανεργία.

 Αναλυτικότερα:

  1. «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 7 μήνες, με την καταβολή από την ΔΥΠΑ μηνιαίας αποζημίωσης στους ωφελούμενους ίση με το νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό, πλήρεις ασφαλιστικές πληρωμές, δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι  άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών.

Προσοχή: Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελουμένων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την επιχείρηση / πάροχο  είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση / πάροχο.

 

       2. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόλησης

         Α. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και

        Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»

 

Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

 

  • 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων κ.ά.). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 16.800 ευρώ ανά θέση εργασίας.

 

  Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασία

 

  • 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, Ρομά κ.ά.).

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 μήνες.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 8.400 ευρώ ανά θέση εργασίας. Τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του επιδόματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001