Η Φοροεπίλυσις Λογιστική Συμβουλευτική, αναζητά για τα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης συνεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω τμημάτων:

 

1. Για το Τμήμα των Διπλογραφικών Βιβλίων:

Θέση: Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αρμοδιότητες:

· Ενημέρωση και παρακολούθηση διπλογραφικού λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

· Υποστήριξη και συμμετοχή στην κατάρτιση μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών.

· Συμμετοχή στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες.

· Καθοδήγηση πελατών σε οικονομικά και φορολογικά θέματα.

· Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων.

Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.

· Ελάχιστη πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή τριετή προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία.

· Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και φορολογικής νομοθεσίας

· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

· Γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office .

· Γνώση χρήσης ERP, κατά προτίμηση SoftOne, Epsilon Net, Prosvasis PBS

· Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα.

· Οργανωτικές ικανότητες.

· Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

· Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Παροχές:

· Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.

· Εταιρικό laptop και κινητό τηλέφωνο.

· Πλήρη ασφάλιση και συνεχή εκπαίδευση.

· Μοντέρνο και υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον.

· Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@foroepilisis.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail. Κωδικός Θέσης: Τμήμα Διπλογραφικών.

 

2. Για το Τμήμα Μισθοδοσίας,

Θέση: Payroll Manager

Αρμοδιότητες:

· Διαχείριση εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων κτλ). Υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

· Παρακολούθηση εργασιακών συμβάσεων, προγραμμάτων εργασίας.

· Έκδοση μισθοδοσίας.

· Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες.

· Συμβουλευτική πελατών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.

· Ελάχιστη πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

· Γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

· Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

· Γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office .

· Επιθυμητή η γνώση χρήσης προγράμματος Hyper μισθοδοσία της Epsilon Net.

· Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα.

· Οργανωτικές ικανότητες.

· Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

· Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Παροχές:

· Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.

· Εταιρικό laptop και κινητό τηλέφωνο.

· Πλήρη ασφάλιση και συνεχή εκπαίδευση.

· Μοντέρνο και υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον.

· Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@foroepilisis.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail. Κωδικός Θέσης: Τμήμα Μισθοδοσίας.