Η Φοροεπίλυσις Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρία  προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση των τμημάτων της.

1. Για το Τμήμα των Διπλογραφικών Βιβλίων,
Θέση: Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
-Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.
-Ελάχιστη πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
-Γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
-Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office .
-Γνώση χρήσης ERP, κατά προτίμηση SoftOne, και χρήση Hyper μισθοδοσία της Epsilon Net.
-Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα.
-Οργανωτικές ικανότητες.
-Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.
-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές:
-Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
-Εταιρικό laptop.
-Μοντέρνο και υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον.
-Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@foroepilisis.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail.
Κωδικός Θέσης: Τμήμα Διπλογραφικών.

2. Για το Τμήμα Μισθοδοσίας,
Θέση: Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης.
-Ελάχιστη διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
-Γνώση της εργατικής νομοθεσίας.
-Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office .
-Επιθυμητή η γνώση χρήσης προγράμματος Hyper μισθοδοσία της Epsilon Net.
-Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα.
-Οργανωτικές ικανότητες.
-Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.
-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Παροχές:
-Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
-Εταιρικό laptop.
-Μοντέρνο και υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον
-Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@foroepilisis.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail. Κωδικός Θέσης: Τμήμα Μισθοδοσίας

3. Για το Τμήμα Οικονομοτεχνικών μελετών και Επιδοτούμενων προγραμμάτων,
Θέση: Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα προγράμματα
-Απαραίτητα προσόντα:
-Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
-Ελάχιστη διετή προϋπηρεσία στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων.
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office.
-Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα
-Οργανωτικές ικανότητες.
-Αναλυτική σκέψη και ικανότητα υποβολής προτάσεων και επίλυσης προβλημάτων.
-Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
Παροχές:
-Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
-Μοντέρνο και υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον
-Προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@foroepilisis.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης στον τίτλο του e-mail. Κωδικός Θέσης: Τμήμα ΕΣΠΑ

 

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.