*Tου Μανόλη Βασιλάκη (Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Φοροεπίλυσις Α.Ε.), με τη συνεργασία της Χρύσας Λαμπράκη, Γεωργίας Γεραρχάκη, Μαρίας Θεοδωράκη (από το τμήμα μισθοδοσίας)

 

Την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο όλο και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν να εργαστούν περιστασιακά σε επιχειρήσεις.

Από ποια ηλικία και μετά ένας ανήλικος μπορεί να αρχίσει να εργάζεται; Τι διαδικασία χρειάζεται να ακολουθήσει; Τι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ένας εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει ένα ανήλικο; Πόσες ώρες μπορεί να τον απασχολήσει; Τι είδους εργασίας μπορεί να του αναθέσει;

Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης

 • Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. Με άδεια της επιθεώρησης εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε θεατρικές παραστάσεις , μουσικές σκηνές ή άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πολύ προσοχή όμως η άδεια αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από τρείς μήνες.
 • Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Ανήλικοι ηλικίας 17-18 ετών, επιτρέπεται να εργαστούν έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.
 • Είναι υποχρεωτική η 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.
 • Η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται καθώς και η απασχόληση τους τις νυχτερινές ώρες από τις 22:00 έως τις 06:00.
 • Η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε σχολεία ή εκπαιδευτήρια θα πρέπει η εργασία να ξεκινά και να λήγει δύο ώρες τουλάχιστον πριν ή μετά αντίστοιχα.
 • Ο ανήλικος δεν επιτρέπεται να απασχολείτε σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. (`Αρθρο 51 του Ν.3850/2010).
 • Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι εργοδότες ανηλίκων, πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για παράβαση των άρθρων 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 και 11 του Ν. 1729/1987 που αναφέρεται στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και την προστασία των νέων, καθώς και του Ν. 1500/1984 που αναφέρεται στον ποινικό κολασμό των βασανιστηρίων. (`Αρθρο 65, παρ.3 Ν.3850/2010).

 

Αμοιβή

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το κατώτατο τουλάχιστον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Συμβάση Εργασίας κατ’ αναλογία των ωρών απασχόλησής τους. Ευνοϊκότερές συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη αμοιβή ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

Διαδικασία έκδοσης βιβλιάριου Εργασίας Ανηλίκου

Ο εργοδότης που προτίθενται να απασχολήσει τον εργαζόμενο, θα πρέπει να εκδώσει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει τα καθήκοντα του εργαζόμενου, όπως επίσης θα αναφέρεται ότι δεν θα απασχολείτε σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

Ο ανήλικος στο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής του θα καταθέσει την αίτηση για την έκδοση του βιβλιαρίου, έχοντας μαζί του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου/ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
 3. Την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη
 4. Άδεια παραμονής σε ισχύ σε περίπτωση αλλοδαπού

Ο ανήλικος παραλαμβάνει αθεώρητο βιβλιάριο καθώς και παραπεμπτικό για δημόσιο νοσοκομείο ή για το ΙΚΑ, όπου απευθύνεται για εξετάσεις, ώστε να λάβει υπογραφή / βεβαίωση /σφραγίδα (πάνω στο ίδιο το βιβλιάριο) σύμφωνα με την ειδικότητα που θα απασχοληθεί. Οι εξετάσεις με το παραπεμπτικό είναι δωρεάν (τονίζεται ότι ο ανήλικος εργαζόμενος πρέπει να λάβει θεώρηση πάνω στο βιβλιάριο καθώς και στρογγυλή σφραγίδα από το δημόσιο νοσοκομείο ή το ΙΚΑ).

Όταν θα παραλάβει ο ανήλικος το βιβλιάριο, σφραγισμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο ΤΚΕ, μπορεί να προσληφθεί από τον εργοδότη που συνέταξε την υπεύθυνη δήλωση .

Το βιβλιάριο δεν ισχύει για κανένα άλλο εργοδότη και για καμία άλλη εργασία, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να εργαστεί σε άλλη εργασία, απαιτείται η προσκόμιση από αρμόδιο ΤΚΕ νέας υπεύθυνης δήλωσης.

Η θεώρηση των γιατρών ισχύει για ένα έτος. Ενδεχομένως όμως σε περίπτωση που τα καθήκοντα τροποποιούνται, να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις.