Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω Covid-19 για το 2020, ανήγγειλε ο Δήμος Ηρακλείου.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19 μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή/και μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων.

Επειδή δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, καλό θα ήταν να μεριμνήσετε άμεσα για την υποβολή της αίτησης σας για το διάστημα που παραμένει η πλατφόρμα ανοιχτή.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας Φοροεπίλυσις Α.Ε. σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο για να υποβάλλετε την αίτηση σας άμεσα στο Δήμο Ηρακλείου.